Cartref
Rhagarweiniad
Canolfan y Nova
Taith 1
Taith 2
Taith 3
Taith 4

Gerddi Pendre
Taith 5
Taith 6
Taith 7
Taith 8

Saints Galltmelyd
Taith 9
Taith 10
Taith 11
Taith 12

Graig Park, Dyserth
Taith 13
Taith 14
Taith 15
Taith 16
2 more Walks plus       routefinder

Panoramâu
Questionnaire
Forum
Useful Information

 

Key
Ffordd
Coed
Lleoliad Rhufeinig
Rheilffordd
Eglwys
Adeilad
Llwybr rheilffordd
na ddefnyddir bellach

 

Taith 8- Lleoliad, Gerddi Pendre - Categori

 
  Disgrifiad   Taith gylch yn cynnig dewis o bellter trwy ardaloedd preswyl dymunol, yn dringo i edrych i lawr ar Brestatyn a'r Arfordir, gyda gwaith tynnu i fyny ac i lawr cymedrol a rhiw raddol.
 
 
  Mannau o ddiddordeb   Golygfeydd o arfordir y Gogledd a'r bryniau lleol.
 
 
  Asesiad cyffredinol o berygl   Isel, ond mae angen gofal wrth groesi'r ffordd. Mewn rhai mannau nid oes dim neu fawr ddim palmant ac mae angen mynd i fyny ac i lawr stepiau. Angen gofal wrth groesi'r cwrs golff-edrychwch i'r chwith.  
 
  Cyfarwyddiadau   Dechreuwch gerdded a throi i'r chwith i fyny Fforddlas gan ddringo'n gyson hyd at gyffordd Ffordd Bishops Wood, a throi i'r dde gan fynd heibio ffordd Gwaenysgor a dilyn y ffordd i gyfeiriad Galltmelyd. Troi i'r dde i lawr Chatsworth Avenue nes cyrraedd Ffordd Galltmelyd, troi i'r dde, yn ôl i ben uchaf y Stryd Fawr, gan ddychwelyd at y Gerddi. Ewch heibio’r stepiau i ddiwedd fford Bishopswood. Ewch i lawr y stepiau i’r cwrs golff. Ewch ar draws y cwrs (gan edrych i’r chwith). Trowch i’r dde, a dychwelyd i Brestatyn ar hyd y Rhodfa. Dewch oddi ar honno cyn y bont ar Ffordd Galltmelyd, a dod yn ôl i ben uchaf y dre, gan orffen yn y gerddi.  
 
  Yn helpu dangos y ffordd   Yn helpu dangos y ffordd Cyffordd Ffordd Bishops Wood, stepiau yn arwain i'r Avenue, Stepiau wrth y cwrs golff, Clwb Golff Galltmelyd, llwybrau yn cyfarfod wrth bont.